Algemene voorwaarden Airport Transfer Service (ATS-De Groen)

1.Reserveren van uw rit(ten)

Gelieve uw taximinimaal 3 werkdagenenmaximaal 1 maandvoor vertrek met alle vluchtgegevens per mail bij ons te bestellen zodat wij u tijdig een bevestiging van de reservering toe kunnen sturen en wij uw rit(ten) kunnen inplannen. De tarieven op het moment van boeken zijn bindend.

Bij aanvragen voor vertrek binnen 3 werkdagen rekenen wij een toeslag van €50,00 per boeking.


2. Vluchtgegevens

Na het boeken ontvangt u van ons een bevestiging.

Controleeruw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op de bevestiging van uw ATS-boeking.

Indien deze gegevens niet met elkaar overeenstemmen, neem danuiterlijk 48 uur vóór incheck- of

aankomsttijdcontact met ons op via telefoonnummer0165 - 57 36 66of via ats@taxidegroen.nltijdens

kantooruren.

Indien u binnen 48 uur voor vertrek een eventuele wijziging doorgeeft, kunnen wij niet garanderen dat u volgens

de afgesproken voorwaarden vervoerd wordt. Zonder tegenbericht van uw zijde, gaat u automatisch akkoord met

de inhoud van onze voorwaarden. Dit doet u namens alle personen waarvoor de rit geboekt wordt.


3. Ophaaltijd heenreis

Het ophaaltijdstip wordt bepaald door de reisafstand en de dan verwachte verkeersdrukte. Dit tijdstip zal tussen

minimaal 2 uur en 3 uur voor de inchecktijd zijn.

Houd rekening met een ophaalmarge van 15 minuten. Indien de chauffeur 15 minuten na de geplande ophaaltijd niet aanwezig is, dient u direct contact op te nemen met0165 - 57 36 66(24/7 bereikbaar).


4. Extra ophaaladressen

Voor een tweede ophaaladres binnen dezelfde woonplaats wordt geen toeslag berekend. Voor een tweede

ophaaladres buiten dezelfde woonplaats wordt een toeslag berekend. Voor het derde adres en volgende

adressen (binnen en buiten de woonplaats) wordt een toeslag berekend volgens onderstaande:

Tot 10 km € 20,00 per boeking

Tussen 10 - 20 km € 40,00 per boeking

Boven 20 km prijs op aanvraag per boeking


5. Bagage

Het vervoeren van één stuk bagage (maximaal 35 kg) en één stuk handbagage per passagier is inbegrepen.

Het meenemen van extra bagage is uiteraard mogelijk,mits dit vooraf is aangemeld.

Per stuk extra bagage per boeking wordt € 10,00berekend. Dit geldt ook voor het vervoeren van bijzondere

bagage. ATS-De Groen is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en/of schade aan uw bagage.

Indien de extra bagage of bijzondere bagage niet vooraf is gemeld, is de vervoerder niet verplicht om de rit uit te

voeren. Een inklapbare rolstoel en een rollator wordt niet gezien als extra bagage en zal kosteloos vervoerd worden.

U dient deze echter wel te vermelden bij uw boeking.


6. Vertragingen onderweg

ATS-De Groen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die tot gevolg hebben dat u de vlucht

mist. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij rekening houden met te verwachten verkeersdrukte. Er kan

natuurlijk altijd sprake zijn van overmacht/omstandigheden waar wij geen invloed op hebben.


7. Terugreis

In geval de aangemelde vlucht is vertraagd, kunt u dit telefonisch doorgeven via telefoonnummer0165 – 57 36 66. ATS-De Groen controleert uw vluchttijd via de website van de betreffende luchthaven. Deze informatie wordt echter verstrekt door derden en is niet voor 100% betrouwbaar. Wanneer u zelf uw vertraging en/of vervroeging aan ons doorgeeft, bent u ervan verzekerd dat wij u volgens onderstaande voorwaarden op komen halen.

U dient zichbinnen één uur na landingte melden bij het afgesproken ontmoetingspunt van de betreffende

luchthaven. U wordt nadat u zich gemeld heeft door een chauffeur van ATS-De Groen opgehaald.

Ontmoetingspunten luchthavens

Voor het afspreken van het ontmoetingspunt van de meeste luchthavens geldt dat u hierover ten allen tijden contact opneemt met onze centrale, 0165 – 57 36 66.

Voor Amsterdam Schiphol is het ontmoetingspunt de STA-balie te vinden in Aankomsthal 4, open 24/7.

Voor Rotterdam The Hague Airport loopt u naar de Kiss en Ride zone en neemt u contact met ons op.

Voor Eindhoven Airport neemt u contact op met onze centrale om een ophaalplaats af te spreken.

Voor Brussels Airport is het ontmoetingspunt ‘Java Coffee Bar’ waarnaar u vervolgens contact opneemt met onze centrale.

Voor Passenger Terminal Amsterdam/Rotterdam: u ontvangt aan boord uw ontschepingstijd. Deze dient u aan ons

door te geven. U wordt opgehaald bij de uitgang.

Indien u zich later dan één uur na landingstijd van het aangemelde vluchtnummer meldt, wordt géén garantie

gegeven dat u binnen de genoemde maximale wachttijden na melden vanaf de luchthaven vertrekt. We doen

echter ons best om u zo snel mogelijk te vervoeren.

Wanneer onze chauffeur u niet binnen 1 uur na afhandeling van de laatste bagage aangetroffen heeft bij het

ontmoetingspunt, verlaat hij de luchthaven. ATS-De Groen heeft op dat moment aan zijn verplichtingen voldaan.

Voor u vervalt hiermee het recht op de door u geboekte rit. U kunt geen aanspraak maken op restitutie van uw

ritbedrag.


8. Kinderzitjes

Elk kind heeft recht op een eigen zitplaats. Hierdoor kunnen wij u een maximale veiligheid tijdens het vervoer

garanderen.Kinderen tellen dus mee als personenmet het daarbij behorende tarief en het maximaal aantal te vervoeren personen met een taxi of taxibus.

Door ATS-De Groen worden geen maxi-cosi’s (voor baby’s) of kinder-autostoeltjes geleverd. U dient zelf te zorgen voor een goedgekeurd autostoeltje voor de meereizende kinderen. Ditautostoeltje dient u zelf te voorzien van een sticker met daarop naam, adres en de datum van de terugvlucht.

Bij een retourreis boeking bij ATS-De Groen kunt u ervan op aan dat uw eigen autostoeltje in de taxi aanwezig is

bij aanvang van de terugrit.

Taxibedrijf De Groen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat aan door de klant

geleverde maxi-cosi's of autostoeltjes.


9. Wijziging vluchtnummer en/of datum van uw terugreis

Uiterlijk 48 uur voor aankomstvan de aangemelde vlucht dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet

aan is voldaan, wordt er geen garantie gegeven dat u binnen de in punt 9 genoemde maximale wachttijd na

meldtijd vertrekt. We doen echter ons best om u zo snel mogelijk te vervoeren. Voor het doorgeven van

vluchtwijzigingen vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van telefoonnummer0031-165 57 36 66.

Uiteraard zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging van uw vlucht of andere oorzaken voor een latere aanmelding.

Onze aansprakelijkheid voor uw vervoer volgens onze voorwaarden gaat in op het moment dat u zich meldt.


10. Betaling

Het vervoer dient voor aanvang van de heenrit te zijn betaald.

Dit kan, door het volledige bedrag,uiterlijk 3 werkdagen voor vertrekover te maken naar bankrekeningnummer NL84 RABO 0184 3546 09 t.n.v. De Groen Taxibedrijf BV o.v.v. uw ticketnummer. Het is ook mogelijk om tijdens kantooruren aan de receptie van ons bedrijf het bedrag contant of per pin te betalen.


11. Annulering

Annuleringen dienen uiterlijk 24 uur voor vertrek aan ons doorgegeven te worden. Bij annulering binnen 24 uur

voor vertrek wordt 10% van de reissom aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor deelannuleringen bij geboekte retourreizen binnen 24 uur voor aanvang van de eerste rit.

Om de financiële risico’s te beperken, raden wij u aan om, in combinatie met uw reis, een annuleringsverzekering

af te sluiten bij uw reisbureau. Meestal zijn de kosten van vervoer opgenomen in deze verzekering.


12. Complimenten of klachten?

Ondanks onze uiterste zorg om al het vervoer tot in de puntjes voor u te regelen, kan het gebeuren dat u niet

tevreden bent. Als u bij aanvang van de rit een fout constateert, dient u daarvan direct een melding te maken via

telefoonnummer0165 - 57 36 66. Wellicht kunnen wij meteen actie ondernemen om de fout te herstellen.

Wanneer u op een later tijdstip melding maakt, hebben wij deze mogelijkheid niet meer. Alleen klachten ingediend

via ons klachtenformulier op de website kunnen achteraf nog in behandeling genomen worden.

Wij stellen uw mening zeer op prijs, zowel positief als negatief. Het zijn voor ons aanknopingspunten om te

streven naar een hogere kwaliteit van ons vervoer.


13. Vervoersvoorwaarden

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene

Vervoersvoorwaarden en Betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter

griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 22 juni 2006, aktenummer 50/2006 door Koninklijk

Nederlands Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.