Algemene Voorwaarden ATS

Voorwaarden Airport Transfer Service (ATS-De Groen)


1.Reserveren van uw rit(ten)

Gelieve uw taxi minimaal 3 werkdagen en maximaal 1 maand voor vertrek met alle vluchtgegevens bij ons te bestellen zodat wij u tijdig een bevestiging van de reservering toe kunnen sturen en wij uw rit(ten) kunnen inplannen. Indien u minder dan 3 werkdagen voor vertrek uw rit(ten) bij ons bestelt, zijn wij genoodzaakt u het tarief voor een privétaxi te berekenen.

De tarieven op het moment van boeken zijn bindend.

2. Corona

Wij rijden volgens het Landelijke sectorprotocol voor veilig zorg- en taxivervoer. Dit betekent dat passagiers boven de 12 jaar verplicht een mondkapje dragen waar zij zelf voor dienen te zorgen.

3. Vluchtgegevens

Na het boeken ontvangt u van ons een bevestiging.

Controleer uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op de bevestiging van uw ATS-boeking.

Indien deze gegevens niet met elkaar overeenstemmen, neem dan uiterlijk 48 uur vóór incheck- of aankomsttijd contact met ons op via telefoonnummer 0165 - 57 36 66 of via ats@taxidegroen.nl tijdens kantooruren.

Indien u binnen 48 uur voor vertrek een eventuele wijziging doorgeeft, kunnen wij niet garanderen dat u volgens de afgesproken voorwaarden vervoerd wordt. Zonder tegenbericht van uw zijde, gaat u automatisch akkoord met de inhoud van onze voorwaarden. Dit doet u namens alle personen waarvoor de rit geboekt wordt.

4. Ritcombinaties

ATS-De Groen kan ritten van meerdere passagiers combineren (geldt niet voor privé-vervoer). De reistijd is maximaal 1,5 keer de reistijd met een directe verbinding over de weg.

5. Ophaaltijd heenreis

Het ophaaltijdstip wordt bepaald door de reisafstand en de dan verwachte verkeersdrukte. Dit tijdstip zal tussen minimaal 2 uur en 4 uur voor de inchecktijd zijn (i.v.m. combinatiemogelijkheden). Het exacte tijdstip waarop u van huis wordt opgehaald, kunt u vanaf 24 uur voor vertrek opvragen via telefoonnummer 

0165 - 57 36 66.

Houd rekening met een ophaalmarge van 15 minuten. Indien de chauffeur 15 minuten na de geplande ophaaltijd niet aanwezig is, dient u direct contact op te nemen met

0165 - 57 36 66 (24/7 bereikbaar).

6. Extra ophaaladressen

Voor een tweede ophaaladres binnen dezelfde woonplaats wordt geen toeslag berekend. Voor een tweede ophaaladres buiten dezelfde woonplaats wordt een toeslag berekend. Voor het derde adres en volgende adressen (binnen en buiten de woonplaats) wordt een toeslag berekend volgens onderstaande:

Tot 10 km € 20,00 per retour

Tussen 10 - 20 km € 40,00 per retour

Boven 20 km prijs per retour op aanvraag

7. Bagage

Het vervoeren van één stuk ruimbagage (maximaal 35 kg) en één stuk handbagage per passagier is inbegrepen.

Het meenemen van extra bagage is uiteraard mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld.

Het vervoeren van een kinderwagen en buggy is gratis, mits dit vooraf is aangemeld. 

Voor een koffer per stuk extra per boeking wordt €10,- berekend. Dit geldt ook voor het vervoeren van bijzondere bagage zoals een (vouw)fiets en sportuitrusting. 

Het vervoer van huisdieren (in een bench of reismand) is alleen met individueel vervoer mogelijk. 

ATS-De Groen is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en/of schade aan uw bagage.

Indien de extra bagage of bijzondere bagage niet vooraf is gemeld, is de vervoerder niet verplicht om de rit uit te voeren.

Een inklapbare rolstoel en een rollator wordt niet gezien als extra bagage en zal kosteloos vervoerd worden. U dient deze echter wel te vermelden bij uw boeking.

Het vervoeren van een blindengeleidehond is alleen met individueel vervoer mogelijk. 

8. Vertragingen onderweg

ATS-De Groen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die tot gevolg hebben dat u de vlucht mist. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij rekening houden met te verwachten verkeersdrukte. Er kan natuurlijk altijd sprake zijn van overmacht/omstandigheden waar wij geen invloed op hebben.

9. Terugreis

In geval de aangemelde vlucht is vertraagd, kunt u dit telefonisch doorgeven via telefoonnummer 

0165 – 57 36 66ATS-De Groen controleert uw vluchttijd via de website van de betreffende luchthaven. Deze informatie wordt echter verstrekt door derden en is niet voor 100% betrouwbaar.

Wanneer u zelf uw vertraging en/of vervroeging aan ons doorgeeft, bent u ervan verzekerd dat wij u volgens onderstaande voorwaarden op komen halen.

U dient zich binnen één uur na landing te melden bij het afgesproken ontmoetingspunt van de betreffende luchthaven. U wordt altijd uiterlijk 1,5 uur nadat u zich gemeld heeft door een chauffeur van ATS-De Groen opgehaald, ook al treft u niet direct de chauffeur aan. Dit geeft ons de mogelijkheid om vervoer te combineren.

Bij privé-vervoer geldt een maximale wachttijd van 30 minuten. 


Ontmoetingspunten luchthavens


Amsterdam Airport Schiphol STA-balie, te vinden in Aankomsthal 4
Rotterdam The Hague AirportNeem contact op met onze centrale
Eindhoven AirportNeem contact op met onze centrale
Brussels AirportNeem contact op met onze centrale
Düsseldorf AirportNeem contact op met onze centrale
Charleroi Airport Neem contact op met onze centrale
Cruiseterminal Amsterdam/ Cruiseterminal RotterdamU ontvangt aan boord uw ontschepingstijd. Deze dient u aan ons door te geven. 
U wordt opgehaald bij de uitgang. 

Neem voor het ontmoetingspunt van overige luchthavens ook contact op met onze centrale. 


Indien u zich later dan één uur na landingstijd van het aangemelde vluchtnummer meldt, wordt géén garantie gegeven dat u binnen de genoemde maximale wachttijden na melden vanaf de luchthaven vertrekt. We doen echter ons best om u zo snel mogelijk te vervoeren.

Wanneer onze chauffeur u niet binnen 1 uur na afhandeling van de laatste bagage aangetroffen heeft bij het ontmoetingspunt, verlaat hij de luchthaven. ATS-De Groen heeft op dat moment aan zijn verplichtingen voldaan. Voor u vervalt hiermee het recht op de door u geboekte rit. U kunt geen aanspraak maken op restitutie van uw ritbedrag.

Op uw nadrukkelijke verzoek zullen wij u eventueel op een later tijdstip naar huis vervoeren volgens de tarieven van het privé-vervoer. U dient hiervoor contact op te nemen met ATS-De Groen via telefoonnummer 0165 - 57 36 66.

10. Kinderzitjes

Elk kind heeft recht op een eigen zitplaats. Hierdoor kunnen wij u een maximale veiligheid tijdens het vervoer garanderen.

Kinderen tellen dus mee als personen met het daarbij behorende tarief en het maximaal aantal te vervoeren personen met een taxi of taxibus.

Door ATS-De Groen worden geen maxi-cosi’s (voor baby’s) of kinderzitjes geleverd. U dient zelf te zorgen voor een goedgekeurd kinderzitje voor de meereizende kinderen. Dit kinderzitje dient u zelf te voorzien van een sticker met daarop naam, adres en de datum van de terugvlucht.

Bij een retourreis boeking bij ATS-De Groen kunt u ervan op aan dat uw eigen kinderzitje in de taxi aanwezig is bij aanvang van de terugrit.

Taxibedrijf De Groen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat aan door de klant geleverde maxi-cosi's of kinderzitjes.

11. Wijziging vluchtnummer en/of datum van uw terugreis

Uiterlijk 48 uur voor aankomst van de aangemelde vlucht dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan, wordt er geen garantie gegeven dat u binnen de in punt 9 genoemde maximale wachttijd na meldtijd vertrekt. We doen echter ons best om u zo snel mogelijk te vervoeren. Voor het doorgeven van vluchtwijzigingen vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van telefoonnummer 

0031-165 57 36 66.

Uiteraard zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging van uw vlucht of andere oorzaken voor een latere aanmelding. Onze aansprakelijkheid voor uw vervoer volgens onze voorwaarden gaat in op het moment dat u zich meldt.

12. Betaling

Het vervoer dient voor aanvang van de heenrit te zijn betaald. Dit kan, indien u zelf online boekt, direct via IDEAL.

Bij een telefonische boeking dient het volledige bedrag uiterlijk 3 werkdagen voor vertrek door ons te zijn ontvangen via een overboeking per bank op het volgende rekeningnummer: NL84 RABO 0184 3546 09 t.n.v. Taxibedrijf de Groen BV o.v.v. uw ticketnummer. Het is ook mogelijk om tijdens kantooruren aan de receptie van ons bedrijf het bedrag contant of per pin te betalen.

Boekt u via een reisbureau? Dan dient u de betalingsvoorwaarden van het betreffende reisbureau in acht te nemen. De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het vervoer. Zonder betaling vindt geen vervoer plaats.

13. Annulering

Annuleringen dienen uiterlijk 24 uur voor vertrek aan ons doorgegeven te worden. Bij annulering binnen 24 uur voor vertrek wordt 10% van de reissom aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor deel-annuleringen bij geboekte retourreizen binnen 24 uur voor aanvang van de eerste rit.

Om de financiële risico’s te beperken, raden wij u aan om, in combinatie met uw reis, een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw reisbureau. Meestal zijn de kosten van vervoer opgenomen in deze verzekering.

14. Complimenten of klachten?

Ondanks onze uiterste zorg om al het vervoer tot in de puntjes voor u te regelen, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.

Als u bij aanvang van de rit een fout constateert, dient u daarvan direct een melding te maken via telefoonnummer 0165 - 57 36 66. Wellicht kunnen wij meteen actie ondernemen om de fout te herstellen. Wanneer u op een later tijdstip melding maakt, hebben wij deze mogelijkheid niet meer. Alleen klachten ingediend via ons klachtenformulier op de website kunnen achteraf nog in behandeling genomen worden.

Wij stellen uw mening zeer op prijs, zowel positief als negatief. Het zijn voor ons aanknopingspunten om te streven naar een hogere kwaliteit van ons vervoer.

15. Vervoersvoorwaarden

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene Vervoersvoorwaarden en Betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 22 juni 2006, aktenummer 50/2006 door Koninklijk Nederlands Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.