Algemene Voorwaarden ATS

Voorwaarden Airport Transfer Service (ATS-De Groen)


1.RESERVEREN VAN UW RIT(TEN)

Gelieve uw taxi minimaal 3 werkdagen voor vertrek bij ons te bestellen zodat wij u tijdig een bevestiging van de reservering toe kunnen sturen en wij uw rit(ten) in kunnen plannen. Indien u minder dan 3 werkdagen voor vertrek uw rit(ten) bij ons bestelt, kunnen wij genoodzaakt zijn u het tarief voor een privé-taxi te berekenen.


2. VLUCHTGEGEVENS

Na het boeken (op welke wijze dan ook) ontvangt u van ons een bevestiging.

Vergelijk uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op de bevestiging van uw ATS-boeking.

Indien deze gegevens niet met elkaar overeen stemmen, neem dan uiterlijk 48 uur vóór incheck- of aankomsttijd contact op met 0165-57 36 66

Indien u binnen 48 uur voor vertrek een eventuele wijziging doorgeeft, kunnen wij niet garanderen dat u volgens de afgesproken voorwaarden vervoerd wordt. Zonder tegenbericht van uw zijde, gaat u automatisch akkoord met de inhoud. Dit doet u namens alle personen waarvoor de rit geboekt wordt.


3. RITCOMBINATIES

ATS-De Groen kan ritten van meerdere passagiers combineren (geldt niet voor privé en business vervoer). De rijtijd is maximaal 1,5 keer de rijtijd met een directe verbinding over de weg.


4. OPHAALTIJD HEENREIS

a. het tijdstip waarop u van huis wordt opgehaald, kunt u vanaf 24 uur voor vertrek opvragen via telefoonnummer 0165-57 36 66. Tijdens werkdagen (van maandag t/m vrijdag) tussen 06.00 uur en 18.00 uur hanteren wij voor de luchthaven Schiphol een ophaaltijd van 3 uur voor uw inchecktijd, alle andere dagen, tijden en luchthavens 2 uur voor uw inchecktijd. Voor de Filialen Terneuzen, Middelbrug, Vlissingen en Goes geldt er een ophaaltijd tijdens werkdagen (van maandag t/m vrijdag) tussen 06.00 en 18.00 uur. Op deze dagen hanteren wij voor de luchthaven Schiphol een ophaaltijd van 4 uur voor uw inchecktijd, alle andere dagen, tijden en luchthavens 3 uur voor uw inchecktijd.


b. De marge rondom het doorgegeven ophaaltijdstip is 15 minuten (ervoor en erna). Indien de chauffeur 15 minuten na de geplande ophaaltijd niet aanwezig is, dient u direct contact op te nemen met 0165-57 36 66.


c. U wordt bij gecombineerd vervoer nooit eerder op de luchthaven van uw keuze afgezet dan maximaal één uur voor de door u opgegeven inchecktijd. Bij privé vervoer geldt een half uur. Bij business vervoer is dit lid niet van toepassing.

d. Voor een tweede ophaaladres binnen dezelfde woonplaats wordt geen toeslag berekend. Voor elk volgend adres (binnen of buiten de woonplaats) wordt een toeslag berekend volgens onderstaande tabel:

0-3 km € 0,00 per retour

3-5 km € 10,00 per retour

5-10 km € 20,00 per retour

10-15 km € 30,00 per retour

15-20 km € 40,00 per retour5. BAGAGE

Het vervoeren van één stuk bagage (max 35 kg) en één stuk handbagage per betalende passagier is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage is uiteraard mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. Per stuk extra bagage per boeking wordt € 10,- berekend. Dit geldt ook voor het vervoeren van ski’s, golfclubs enz. Het vervoer van surfplanken, fietsen en dergelijke is bij gecombineerd vervoer niet mogelijk. ATS-De Groen is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en/of schade aan uw bagage.

Indien de extra bagage niet vooraf is gemeld en deze blijkt bij vertrek niet te vervoeren in de gereserveerde taxi of taxibus, dan is de vervoerder niet verplicht om de rit uit te voeren. Wanneer deze extra bagage zonder problemen te vervoeren is, dient u voor aanvang van de rit de toeslag voor deze extra bagage contant met de chauffeur af te rekenen.

Een opklapbare rolstoel, een rollator of een blindengeleidehond wordt niet gezien als extra bagage en zal kosteloos vervoerd worden. U dient deze echter wel te vermelden bij uw boeking!

Indien u reist met huisdieren zijn wij genoodzaakt u het prive vervoer aan te bieden. Hiervoor gelden dan ook de voorwaarden en kosten die u kunt vinden onder individueel luchthavenvervoer.


6. VERTRAGINGEN ONDERWEG

ATS-De Groen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vlucht mist. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij rekening houden met te verwachten verkeersdrukte. Er kan natuurlijk altijd sprake zijn van overmacht, omstandigheden waar wij geen invloed op hebben, zoals:

- ongevallen onderweg die vertraging opleveren
- onverwachte wegblokkades
- problemen die door andere klanten worden veroorzaakt
- naleving van een verzoek van de politie of de IVW
- omstandigheden die de veiligheid van de passagiers
in gevaar kunnen brengen


7. TERUGREIS

a. Ingeval de aangemelde vlucht is vertraagd, kunt u dit telefonisch doorgeven aan ATS-De Groen via telefoonnummer 0165 – 57 36 66, via fax of e-mail. ATS-De Groen controleert uw vluchttijd via teletekst. Deze informatie wordt echter verstrekt door derden en is dus niet voor 100% betrouwbaar. Wanneer u zelf uw vertraging en/of vervroeging aan ons doorgeeft, bent u ervan verzekerd dat wij u tijdig op komen halen.

b. U dient zich binnen één uur na landing te melden bij het ontmoetingspunt van de betreffende luchthaven. Ook al treft u niet direct een chauffeur van ATS-De Groen aan, toch zult u uiterlijk 2 uur nadat u zich gemeld heeft, vertrekken. Dit geeft ons de mogelijkheid om vervoer te combineren. Bij privé vervoer geldt een maximale wachttijd van 30 minuten en bij business vervoer 15 minuten.

De ontmoetingspunten van de verschillende luchthavens zijn de volgende:

Rotterdam Airport: infobalie in de aankomsthal
Charleroi: aankomsthal naar buiten, dan links einde gebouw (graag eerst de planner bellen)
Eindhoven: Contact opnemen met onze centrale (0165-533434)
Java koffiebar: In verband met de actuele, steeds wisselende, situatie gelieve direct contact op te nemen met onze centrale 0165-533434.
Düsseldorf: Vertrekhal A-B-C aanhouden, daarna contact opnemen met onze centrale (0031-165 533434).
Antwerpen: uitgang van het gebouw
Schiphol: STA-balie bij aankomsthal 4, dan de bordjes volgen.
Passenger Terminal Amsterdam / Rotterdam: U ontvangt aan boord uw ontschepingtijd, deze dient u aan ons door te geven. U wordt opgehaald bij de uitgang.
c.
Bij Bij melding bij het ontmoetingspunt later dan één uur na landingstijd van het aangemelde vluchtnummer wordt géén garantie gegeven dat u binnen de in lid b genoemde maximale wachttijden na melden vanaf de luchthaven vertrekt. We doen echter ons best om u zo snel mogelijk te vervoeren.
d. Wanneer onze chauffeur u niet binnen 3 uur na landingstijd heeft aangetroffen bij het ontmoetingspunt, verlaat hij de luchthaven. ATS-De Groen heeft op dat moment aan zijn verplichtingen voldaan. Voor u vervalt hiermee het recht op de door u geboekte rit. U kunt geen aanspraak maken op restitutie van uw ritbedrag.
e. Op uw nadrukkelijke verzoek zullen wij u eventueel op een later tijdstip naar huis vervoeren volgens de tarieven van het privé vervoer. U dient hiervoor contact op te nemen met ATS-De Groen via telefoonnummer 0165 57 36 66.
f. Blijkt er sprake te zijn van overmacht, dan zijn wij uiteraard bereid met u in overleg te gaan en het doorberekende tarief in overweging te nemen.


8. KINDERZITJES

a. Elk kind heeft recht op een eigen zitplaats. Hierdoor kunnen wij u een maximale veiligheid tijdens het vervoer garanderen. Kinderen tellen dus gewoon mee als personen met het daarbij behorende tarief en het maximaal aantal te vervoeren personen met een taxi of taxibus.

b. Door ATS-De Groen worden geen maxi-cosi’s (voor baby’s) of kinder-autostoeltjes geleverd. U dient zelf te zorgen voor een goedgekeurd autostoeltje voor de meereizende kinderen. Dit autostoeltje dient u te voorzien van een sticker met daarop uw naam, adres en datum van terugvlucht met vluchtnummer

c. Bij een retourreis boeking bij ATS-De Groen kunt u ervan op aan dat uw eigen autostoeltje in de taxi aanwezig is bij aanvang van de terugrit.

d. Taxibedrijf De Groen BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat aan door de klant geleverde maxi-cosi's of autostoeltjes.


9. WIJZIGING VLUCHTNUMMER EN/OF DATUM VAN UW TERUGREIS

Uiterlijk 48 uur voor aankomst van de aangemelde vlucht of (indien u eerder aankomt) uiterlijk 48 uur voor dat eerdere aankomst tijdstip, dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan, wordt geen garantie gegeven dat u binnen de in artikel 6b genoemde maximale wachttijden na meldtijd vertrekt. We doen echter ons best om u zo snel mogelijk te vervoeren. Voor het doorgeven van vluchtwijzigingen vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van telefoonnummer 0031-165 57 36 66.

Uiteraard zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging van uw vlucht of andere oorzaken voor een latere aanmelding bij de STA-balie. Onze aansprakelijkheid voor uw vervoer volgens onze voorwaarden gaat in op het moment dat u zich meldt bij de STA-balie.


10. BETALING

Het vervoer dient bij aanvang van de heenrit contant betaald te worden bij de chauffeur. Ingeval van een contante betaling van een retourboeking dient u het gehele bedrag bij de eerste rit te voldoen. Het is ook mogelijk vóór de eerste rit te betalen via een overboeking of contant aan de balie bij onze vestiging aan de Vijfhuizenberg 106 te Roosendaal. Echter, dan geldt dat de betaling vóór aanvang van de eerste rit door ons ontvangen dient te zijn.

Boekt u via een reisburo? Dan dient u de betalingsvoorwaarden van het betreffende reisburo in acht te nemen.

De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het vervoer. Zonder betaling vindt geen vervoer plaats.


11. ANNULERING

Annuleringen dienen vóór 24 uur voor vertrek aan ons doorgegeven te worden. Bij annulering binnen 24 uur voor vertrek zal 10% van de reissom aan administratiekosten in rekening gebracht worden. Dit geldt ook voor deelannuleringen bij geboekte retourreizen binnen 24 uur voor aanvang van de eerste rit.

Om de financiële risico’s te beperken, raden wij u aan om, in combinatie met uw reis, een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw reisburo. Meestal zijn de kosten van vervoer opgenomen in deze verzekering.


12. KLACHTEN OF COMPLIMENTEN

Ondanks onze uiterste zorg om al het vervoer tot in de puntjes voor u te regelen, kan het gebeuren dat u toch op- of aanmerkingen heeft naar aanleiding van uw rit(ten).

Mocht u bij aanvang van de rit een fout constateren dan dient u daarvan direct een melding te maken bij uw chauffeur. U kunt vanzelfsprekend ook direct telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0165 57 36 66. Wellicht kunnen wij meteen actie ondernemen om de fout te herstellen. Wanneer u echter op een later tijdstip melding maakt, hebben wij deze mogelijkheid niet meer. Alleen schriftelijk ingediende klachten kunnen achteraf nog in behandeling genomen worden.

Wij stellen uw mening zeer op prijs, zowel positief als negatief. Het zijn voor ons aanknopingspunten om te streven naar een hogere kwaliteit van ons vervoer.


13. VERVOERSVOORWAARDEN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene Vervoersvoorwaarden en Betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 22 juni 2006, aktenummer 50/2006 door Koninklijk Nederlands Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.

Na het boeken (op welke wijze dan ook) ontvangt u van ons een bevestiging. Vergelijk uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op de bevestiging van uw ATS-boeking. Indien deze gegevens niet met elkaar overeen stemmen, neem dan uiterlijk 48 uur vóór incheck- of aankomsttijd contact op met 0165-57 36 66. Indien u binnen 48 uur voor vertrek een eventuele wijziging doorgeeft, kunnen wij u niet garanderen dat u volgens de afgesproken voorwaarden vervoerd wordt. Zonder tegenbericht van uw zijde, gaat u automatisch akkoord met de inhoud. Dit doet u namens alle personen waarvoor de rit geboekt wordt.

Waarom taxibedrijf De Groen?

  • TX-gecertificeerd
  • Klantgericht
  • 24/7 op de weg
  • Zakelijk en particulier
  • Vervoer op maat

Voor informatie en of reserveringen:

Neem contact op met onze klanten service

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 17.30 uur en zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Voor informatie en of reserveringen:

Chauffeur worden?

KLIK HIER
WIJ WERKEN OOK SAMEN MET ...